Bảng báo giá điều hòa LG mới nhất 2020

This is custom heading element

Loại
Filters Sort results
Reset Apply
MODEL
GIÁ
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.690.0008.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.830.0009.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
13.030.00014.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.990.00017.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.350.00011.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.830.00013.690.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
14.930.00016.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
18.330.00023.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
12.530.00014.790.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
10.190.00011.450.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
16.990.00018.600.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
19.830.00021.650.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
9.690.00010.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
11.190.00012.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
16.150.00016.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
17.890.00018.150.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
20.990.00021.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
27.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
24.990.00026.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
27.150.00029.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
21.950.00022.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
24.750.00026.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
28.890.00030.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
33.090.00035.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.550.00039.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.850.00025.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Inverter
28.290.00030.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
35.590.00038.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
39.450.00042.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
14.450.00015.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
16.600.00017.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
19.050.00020.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
17.690.00018.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
24.190.00025.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
24.730.00026.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
35.250.00037.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
30000Btu
Inverter
27.950.00029.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
38000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
93000Btu
Inverter
73.950.00077.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
4.970.0005.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
5.730.0006.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
6.420.0006.900.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
7.190.0007.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
4.830.0005.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
5.560.0005.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
15000Btu
Inverter
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
5.820.0006.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
6.150.0007.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.240.0008.200.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.490.0008.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
8.850.00010.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
9.450.00011.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
7.690.0008.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
8.150.0009.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
9.550.00010.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.590.0008.900.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
8.290.0009.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
9.100.00010.900.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
10.050.00012.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
9.200.00010.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
9.850.00011.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
10.650.00012.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
11.530.00014.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.590.00010.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.390.00011.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter