Bảng báo giá điều hòa LG mới nhất 2020

Bảng báo giá điều hòa LG mới nhất 2020

Loại
Filters Sort results
Reset Apply
MODEL
GIÁ
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.490.0007.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.440.0008.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.590.0009.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
11.990.00014.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.290.00017.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.840.00010.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.450.00013.690.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
13.690.00016.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
16.890.00023.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
9.090.00012.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
9.090.00012.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.650.00014.790.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
11.790.00014.790.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
8.290.0009.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
9.590.00011.450.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
15.490.00018.600.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
18.550.00021.650.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.740.00014.790.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.340.00016.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
15.790.00016.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
17.350.00018.150.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
20.350.00021.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
27.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
20.690.00022.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
22.850.00025.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
21.490.00022.950.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
19.690.00021.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
21.190.00022.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.790.00024.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
28.490.00029.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
31.750.00032.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
36.290.00038.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.490.00024.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
29.950.00031.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
34.590.00036.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
34.590.00036.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
20.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
19.950.00021.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.290.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.450.00024.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Inverter
27.750.00028.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
35.390.00036.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
38.190.00042.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
17.950.00019.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Inverter
27.350.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
13.690.00014.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.790.00017.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
17.390.00019.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
16.850.00018.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
23.190.00024.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
23.590.00025.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
33.690.00034.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
30000Btu
Inverter
27.390.00028.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
38000Btu
Inverter
35.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
93000Btu
Inverter
70.750.00074.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
4.590.0004.850.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
5.190.0005.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
5.850.0006.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
6.490.0007.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
5.150.0005.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
5.790.0005.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
15000Btu
Inverter
6.190.0006.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
6.390.0006.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
7.190.0007.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.490.0006.950.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
6.690.0007.200.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
8.290.0008.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
8.390.0009.200.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
7.490.0007.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
7.890.0008.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
9.190.0009.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.490.0008.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
8.290.0008.900.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
9.190.0009.900.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
9.590.00010.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
7.990.0008.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
9.390.00010.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
9.790.00010.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
11.190.00012.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.390.0007.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.390.0007.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.590.0008.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.790.0008.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.990.00010.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
8.850.00011.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
10.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
10.990.000

0971.979.348