Bảo hành

LG Bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sản phẩm được chấp nhận bảo hành khi đáp ứng các điều kiện dưới đây

– Sản phẩm được sản xuất, gia công, lắp ráp, nhập khẩu bởi Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (dưới đây gọi là LG Electronics) và được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi LG Electronics hay các nhà phân phối chính thức / Product is produced, done outwork, assembled, imported by LG Electronics Vietnam Hai Phong (hereinafter referred as LG Electronics) and distributed in Vietnam market by LG Electronics or its wholesalers.
– Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành theo các qui định về thời hạn bảo hành / Product is within warranty period, which is specified in warranty card enclosed.
– Tên model và số serial trên phiếu bảo hành trùng khớp với tên model và số serial trên sản phẩm / Model name and serial number (S/N) on Warranty card must be coincident with ones on the product.
– Sản phẩm gặp trục trặc do lỗi của nhà sản xuất / Defect caused by mistake of producer.
– Sản phẩm, nhãn sản phẩm, kiểu sản phẩm, số máy phải còn nguyên dạng / Product including label name, product type, serial number need to be original.
– Sản phẩm không thuộc nhóm Từ chối bảo hành qui định tại Mục 2, Phần A dưới đây / Product is not in scope of Rejection of Warranty that stipulated in Article 2, Section A below.

Từ chối bảo hành

– Niêm phong bảo hành không còn nguyên trạng / Warranty sealing on product is not in original status
– Hư hỏng gây ra bởi các nguyên nhân khách quan như độ ẩm môi trường, thiên tai (lũ lụt/sét đánh…), hỏa hoạn, gỉ sét, có vệt mốc, bị ăn mòn, oxy hóa bởi hóa chất, vận chuyển, côn trùng, động vật vào… / The Product is damaged as a result of humidity environment or natural disaster or acts of God, e.g. fire, flood, lightning, musty, eroded or oxidize by chemical, transportation, insect or animal income…
– Sử dụng sai điện áp chỉ định / Wrong voltage was applied to product which are not followed by instruction stipulated in the owner’s manual supplied by LG Electronics Vietnam
– Sản phẩm được đặt nơi bụi bẩn, ẩm ướt, bị chất lỏng hoặc nước vào, bị thấm nước/ Products are set up in dusty and wet places; products are defected by liquid or water
– Hư hỏng gây ra do lỗi người sử dụng hoặc do tác động nhiệt, tác động bên ngoài như: rơi, biến dạng, vỡ…/ Defect cause made by users, temperature impact, outside impact such as : fail, break, variant, crack, scratch…
– Sử dụng, lắp đặt, bảo trì không đúng hướng dẫn kèm theo sản phẩm / Defect caused by wrong using, installation, maintenance
– Sản phẩm đã bị can thiệp, sửa chữa bởi các bên thứ 3 không được ủy quyền bởi LG Electronics / The Product is altered, modified and repaired by a party not authorized by LG Electronics
– Sản phẩm hết hạn bảo hành / Product is out of warranty period
– Sản phẩm không do LG Electronics sản xuất; gia công; lắp ráp và không được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi LG Electronics hay các nhà phân phối chính thức của LG Electronics / Product is neither produced/done outwork/assembled, nor imported by LG Electronics and not distributed in Vietnam market by LG Electronics or its wholesalers
– Hàng khuyến mại / Promotion gifts


Ý KIẾN KHÁCH HÀNG